CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư. Tất cả các dấu vân tay của bạn đều không lưu trong hệ thống, công nghệ xử lý vân tay và có ngay kết quả báo cáo cho bạn. Để biết thêm sự quan tâm của chúng tôi, hãy đọc chính sách bảo mật.

Chương trình kiểm tra không lưu trữ và truyền dấu vân tay. Chỉ các loại mô hình được gửi đến máy chủ để so sánh, được xác định bằng cách quét, mà bạn thấy trên màn hình và hoàn toàn không có tính cá nhân và không cho phép bạn xác định một người. Ngoài ra, phần mềm không cho phép chức năng lưu trữ, để tiến hành thử nghiệm tiếp theo các dữ liệu vân tay đã bị xóa trước đó.

Do đó, kết quả của thử nghiệm chỉ có bạn và không thể nào tiếp cận với bất kỳ người nào khác, đảm bảo an toàn dấu vân tay. Công nghệ chúng tôi sử dụng là công nghệ sinh trắc dấu vân tay lần đầu tiên trên thế giới làm được chức năng này.

B-smart lấy dấu vân tay bằng cách nào?

Chúng tôi sử dụng máy quét vân tay thế hệ mới nhất được bảo đảm bởi FBI trong để nhận dạng và phân tích các vân tay đạt kết quả cao nhất. Máy này được kết nối với một máy tính, hình ảnh dấu vân tay của bạn sẽ hiển thị trực tiếp lên máy tính. Chúng tôi sẽ xuất ngay kết quả báo cáo dựa vào hình thái dấu vân tay này của bạn và không lưu trữ chúng.

B-smart giữ gìn thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

B-smart sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ chăm sóc khách hàng, các thông tin khuyến mãi…., và quan trọng hơn là để đồng hành trong suốt quá trình phát triển của cá nhân bạn. Riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, mọi thông tin đều được bảo mật và được cam kết bằng văn bản giữa công ty và cá nhân bạn.

B-smart luôn tâm niệm KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, sự hài lòng của bạn là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra các dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng.

Và cam kết này đóng vai trò bảo mật và tạo sự an toàn cho bạn.

 

Top
0973 104 626