CÁC CHỦNG VÂN TAY

Chủng vân tay WX
30/01/2019
Kết hợp bởi 2 chủng vân tay khác nhau (Trừ trường hợp Loop + Loop thì đó sẽ là trường hợp đặc biệt c...
Chủng Composite Whorl (Wd)
30/01/2019
Hình dạng đường vân như hai dòng nước cuộn vào nhau như hình thái cực và đổ về hai phía. Cấu trúc có...
Chủng Whorl (Đại bàng tung cánh)
30/01/2019
Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ thất bại” –...
Top
0973 104 626