TRANG CHỦ

Chủng vân tay WX
30/01/2019
Kết hợp bởi 2 chủng vân tay khác nhau (Trừ trường hợp Loop + Loop thì đó sẽ là trường hợp đặc biệt c...
Chủng Composite Whorl (Wd)
30/01/2019
Hình dạng đường vân như hai dòng nước cuộn vào nhau như hình thái cực và đổ về hai phía. Cấu trúc có...
Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
Top
0973 104 626