CÁC CHỦNG VÂN TAY

Chủng Mục Tiêu (Wt/Ws)

Nhận diện: Vân tay có hình tròn đồng tâm hoăc xoắn ốc.

Đặc điểm tính cách như sau:

–      Độc lập, nhanh chóng, chủ động. Tính tự quản cao, suy nghĩ quyết đoán, mạnh mẽ.

–      Định hướng mục tiêu rõ ràng; tập trung, kiên trì và quyết liệt với những mục tiêu đã đề ra.

–      Tự thúc đẩy, chủ động hoàn thiện bản thân. Đề cao tác phong chuyên nghiệp, rất quan tâm đến hình ảnh cá nhân.

–      Thẳng thắn, cạnh tranh mạnh mẽ, nỗ lực để chiến thắng và thành công.

–      Thích thể hiện (đôi lúc cho mình là trung tâm), có xu hướng chỉ huy, không thích sự áp đặt tuy nhiên đôi khi có xu hướng áp đặt và lấn át người khác.

–      Thẳng thắn, nóng tính, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc.

–      Chủ quan, cái tôi cao, chủ nghĩa cá nhân, rất khó bị thuyết phục và ảnh hưởng. (Trừ khi người đó là người mình nể trọng, có kiến thức chuyên sâu hoặc có chứng thực rõ ràng, cụ thể hoặc cái tôi bị xúc phạm).

–      Mọi người có thể cảm thấy áp lực khi làm việc cùng vì cực kì tập trung và nghiêm túc.

–      Tính kỉ luật và đòi hỏi ở bản thân cao, không chấp nhận thất bại.

Top
0973 104 626